• Dùng cho dòng máy Toshiba: R100, R200, M200, Portege 2000 , Portege 2010,Portege 3500 , S100....
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Dùng cho dòng máy Toshiba: R100, R200, M200, Portege 2000 , Portege 2010,Portege 3500 , S100....
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • keyboard Toshiba A200 A205 A210 A215
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + KEYBOARD : Satellite A200 Series Satellite M200 PSMC3L-02E00F Satellite A205 Series Satellite M200 Series Satellite A210 Series Satellite M205 Series Satellite A215 Series Satellite Pro M200 Series Toshiba A200 A205 A210 A215 Keyboard US WHITE Condition: Original and New Layout: US Version Color : White Part Number : 6037B0021702 Compatible models: Satellite A200 Series Satellite M200 PSMC3L-02E00F Satellite A205 Series Satellite M200 Series Satellite A210 Series Satellite M205 Series Satellite A215 Series Satellite Pro M200 Series
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYBOARD COMPAQ PRESARIO C700 C700T C727 C729 C730 C769 C770 C771 C772
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + KEYBOARD COMPAQ PRESARIO C700 C700T C727 C729 C730 C769 C770 C771 C772 KEYBOARD COMPAQ PRESARIO C700 C700T C727 C729 C730 C769 C770 C771 C772
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard for Dell Studio 1535 1536 1537
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả sơ lược: Keyboard for Dell Studio 1535 1536 1537 Compatible Models Dell Studio 1535 Series; Dell Studio 1536 Series; Dell Studio 1537 Series
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYBOARD DELL 1310, 1510
  350.000
  KEYBOARD DELL 1310, 1510
  Còn hàng
  KEYBOARD DELL 1310, 1510
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả sơ lược: DELL Vostro 1310 Series; DELL Vostro 1510 Series; DELL Vostro 2510 Series
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Latitude E5400 E5410 E5500 E5510 E6400 E6410 E6500 E6510
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: HT514 UK717 OUK717 NSK-DB001
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard for Acer Extensa 4420,4630, 5220, 5610, 5620, NSK-AGL1D
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã bàn phím tương thích: MP-07A13U4-4421 90.4H007.H1D, NSK-AGL1D or KB.INT00.002
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYOBARD COMPAQ C300 C500 C502 C507 C508 367777-001 394277-001
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + keyboard Compaq Presario M2000 Presario M2204AP Presario V2013AP Presario V2410CL Presario M2001AP Presario M2205AP Presario V2014AP Presario V2410US Presario M2001XX Presario M2205AP Presario V2016AP Presario V2413US Presario M2003AP Presario M2206AP Presario V2018AP Presario V2414NR Presario M2004AP Presario M2206AP Presario V2019AP Presario V2415LA Presario M2005US Presario M2207AP Presario V2020AP Presario V2419US Presario M2008AP Presario M2207AP Presario V2021AP Presario V2424NR Presario M2009AP Presario M2208AP Presario V2022AP Presario V2508WM Presario M2010CA Presario M2208AP Presario V2029AP Presario V2552US Presario M2010US Presario M2209AP Presario V2030AP Presario V2555CA Presario M2011EA Presario M2210AP Presario V2030US Presario V2555US Presario M2012AP Presario M2210AP Presario V2033AP Presario V2565CA Presario M2013AP Presario M2211AP Presario V2034AP Presario V2565US Presario M2014AP Presario M2212AP Presario V2035AP Presario V2570CA Presario M2015AP Presario M2213AP Presario V2035EA Presario V2570NR Presario M2015LA Presario M2214AP Presario V2036AP Presario V2575CA Presario M2016AP Presario M2214AP Presario V2037AP Presario V2575US Presario M2017AP Presario M2215AP Presario V2038AP Presario V2582US Presario M2018AP Presario M2215LA Presario V2039AP Presario V2600 Presario M2019AP Presario M2216AP Presario V2040AP Presario V2600 (CTO) Presario M2020AP Presario M2216AP Presario V2040EA Presario V2600 CTO Presario M2021AP Presario M2217AP Presario V2041AP Presario V2600 CTO Presario M2022AP Presario M2217AP Presario V2042AP Presario V2600Z Presario M2025AP Presario M2218AP Presario V2043AP Presario V2601CL Presario M2026AP Presario M2218AP Presario V2044AP Presario V2602XT Presario M2027AP Presario M2219AP Presario V2069CL Presario V2605LA Presario M2028AP Presario M2220AP Presario V2100 Presario V2606CU Presario M2029AP Presario M2221AP Presario V2110CA Presario V2607CA Presario M2030AP Presario M2222AP Presario V2110US Presario V2607CL Presario M2031AP Presario M2223AP Presario V2120EA Presario V2608CA Presario M2032AP Presario M2224AP Presario V2133AP Presario V2608WM Presario M2033AP Presario M2225AP Presario V2135US Presario V2610CA Presario M2034AP Presario M2226AP Presario V2140CA Presario V2610US Presario M2035AP Presario M2228AP Presario V2140US Presario V2615US Presario M2037AP Presario M2229AP Presario V2141AP Presario V2630CA Presario M2038AP Presario M2230AP Presario V2146CL Presario V2630US Presario M2039AP Presario M2231AP Presario V2157AP Presario V2640NR Presario M2040AP Presario M2232AP Presario V2205US Presario V2646TS Presario M2041AP Presario M2235AP Presario V2208CL Presario V2650CA Presario M2042AP Presario M2241AP Presario V2210US Presario V2650US Presario M2043AP Presario M2243AP Presario V2220US Presario V2658US Presario M2044AP Presario M2244AP Presario V2250EA Presario V2665US Presario M2045AP Presario M2245AP Presario V2300 CTO Presario V2670CA Presario M2046AP Presario M2299XX Presario V2304US Presario V2670US Presario M2047AP Presario M2301NR Presario V2305US Presario V2698XX Presario M2048AP Presario M2301XX Presario V2306US Presario V2699XX Presario M2049AP Presario M2305NR Presario V2309US Presario V2705NR Presario M2050AP Presario M2401XT Presario V2310CA Presario V2710CA Presario M2051AP Presario M2500Z Presario V2310US Presario V2710US Presario M2052AP Presario V2000 CTO Presario V2311AP Presario V2718LA Presario M2053AP Presario V2001AP Presario V2312AP Presario V2718WM Presario M2054AP Presario V2001XX Presario V2312US Presario V2720NR Presario M2055AP Presario V2003AP Presario V2317AP Presario V2720WM Presario M2070US Presario V2004AP Presario V2324TU Presario V2721NR Presario M2099XX Presario V2005AP Presario V2335US HP Pavilion dv1300 Presario M2105CA Presario V2006AP Presario V2374AP HP Pavilion dv1301XX Presario M2105US Presario V2007AP Presario V2381TU HP Pavilion dv1302XX Presario M2108US Presario V2008AP Presario V2399XX HP Pavilion dv1310US Presario M2201AP Presario V2009AP Presario V2400T HP Pavilion dv1311SE Presario M2201AP Presario V2009EA Presario V2403NR HP Pavilion dv1320US Presario M2202AP Presario V2010AP Presario V2404US HP Pavilion dv1330CA Presario M2202AP Presario V2010EA Presario V2405CA HP Pavilion dv1399XX Presario M2203AP Presario V2010US Presario V2405US HP Pavilion dv1448EA Presario M2203AP Presario V2011AP Presario V2409US HP Pavilion dv1530br Presario M2204AP Presario V2012AP Presario V2410CA KEYBOARD COMPAQ M2000 M2100 M2200 M2300 R4000 R3000 Compaq Presario R3000 series--, R3000T, R3000Z, R3001, R3002, R3003, R3004, R3005, R3030, R3050, R3060, R3065, R3070 , R3100 series R3100, R3120, R3140, R3150, R3160, R3190 , R3300 series R3300, R3306, R3310, R3320, R3340, R3360, R3370, R3396, R3200, R3201, R3202, R3203, R3204, R3205, R3210, R3220, R3230, R3240, R3247, R3260, R3275, R3290 , R3400 series R3400, R3405, R3410, R3415, R3425, R3430, R3440, R3460, R3470 R4000 series R4000, R4010, R4012, R4025 , R4100 series R4100, R4115, R4125, R4127 keyboard Compaq Presario C500T, C502, C504, C507, C508, C552, C554, C560, C561, C564, C573, C576 KEYOBARD COMPAQ C300 C500 C502 C507 C508 367777-001 394277-001
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYBOARD HP DV6000, DV6500, DV6700
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + KEYBOAR : HP Pavilion DV6000 series notebooks-- HP Pavilion dv6000 CTO--EW434AV, EW435AV, EW468AV, EW468AVR HP Pavilion dv6000t CTO--EZ829AV, EZ829AVR HP Pavilion dv6000z CTO--RD167AV, RD167AVR HP Pavilion dv6001xx--RE603AS, RE605AS HP Pavilion dv6025ea--RG892EA, RG892EAR HP Pavilion dv6040ca--EZ474UA, EZ474UAR HP Pavilion dv6040us--EZ473UA, EZ473UAR HP Pavilion dv6045nr--EZ475UA, EZ475UAR HP Pavilion dv6058cl--EZ472UA, EZ472UAR HP Pavilion dv6058ea--RG889EA, RG889EAR HP Pavilion dv6059ea--RG890EA, RG890EAR HP Pavilion dv6100 CTO--EX992AV HP Pavilion dv6100 CTO--EY798AV, EY799AV HP Pavilion dv6101tu--RM610PA, RM610PAR HP Pavilion dv6101tx--RE079PA, RE079PAR HP Pavilion dv6101xx--PK287AS HP Pavilion dv6102OD--RG378UA, RG378UAR HP Pavilion dv6102tx--RE080PA, RE080PAR HP Pavilion dv6102xx--PK288AS HP Pavilion dv6103NR--RG374UA, RG374UAR HP Pavilion dv6103XX--PK289AS HP Pavilion dv6105CA--RG282UA, RG282UAR HP Pavilion dv6105US--RG253UA, RG253UAR HP Pavilion dv6107tx--RE103PA HP Pavilion dv6107US--RG273UA HP Pavilion dv6108NR--RG365UA, RG365UAR HP Pavilion dv6108us--RG277UA HP Pavilion dv6109OM--RN910UA, RN910UAR HP Pavilion dv6110CA--RN907UA, RN907UAR HP Pavilion dv6110tx--RE121PA HP Pavilion dv6110us--RG254UA, RG254UAR HP Pavilion dv6111tx--RE122PA HP Pavilion dv6112tx--RE127PA HP Pavilion dv6113CA--RN914UA, RN914UAR HP Pavilion dv6113tx--RE128PA, RE128PAR HP Pavilion dv6113US--RG272UA, RG272UAR HP Pavilion dv6114TX--RE149PA, RE149PAR HP Pavilion dv6115CA--RN911UA, RN911UAR HP Pavilion dv6115NR--RN912UA HP Pavilion dv6115tx--RE150PA HP Pavilion dv6116tx--RE151PA HP Pavilion dv6117tx--RL369PA HP Pavilion dv6118NR--RN913UA HP Pavilion dv6118tx--RL370PA HP Pavilion dv6119tx--RL371PA HP Pavilion dv6119US--RG279UA, RG279UAR HP Pavilion dv6120CA--RG369UA, RG369UAR HP Pavilion dv6120la--RM661LA HP Pavilion dv6120tx--RL372PA HP Pavilion dv6120us--RG360UA, RG360UAR HP Pavilion dv6121tx--RL373PA, RL373PAR HP Pavilion dv6122tx--RL560PA, RL560PAR HP Pavilion dv6123tx--RL561PA HP Pavilion dv6124tx--RL562PA HP Pavilion dv6125OM--RG265UA, RG265UAR HP Pavilion dv6125SE--RG264UA, RG264UAR HP Pavilion dv6125tx--RL563PA HP Pavilion dv6126tx--RL564PA, RL564PAR HP Pavilion dv6128OD--RN970UA HP Pavilion dv6129tx--RL768PA, RL768PAR HP Pavilion dv6129US--RG383UA, RG383UAR HP Pavilion dv6130CA--RN966UA, RN966UAR HP Pavilion dv6130TX--RM551PA, RM551PAR HP Pavilion dv6130US--RG371UA, RG371UAR HP Pavilion dv6131OD--RG380UA, RG380UAR HP Pavilion dv6131tx--RM574PA HP Pavilion dv6132tx--RM575PA HP Pavilion dv6133tx--RM576PA HP Pavilion dv6134tx--RM577PA HP Pavilion dv6135CA--RN967UA, RN967UAR HP Pavilion dv6135NR--RG364UA, RG364UAR HP Pavilion dv6135tx--RM578PA HP Pavilion dv6136tx--RM579PA HP Pavilion dv6139US--RG381UA, RG381UAR HP Pavilion dv6140CA--RN906UA, RN906UAR HP Pavilion dv6140us--RG274UA, RG274UAR HP Pavilion dv6149US--RG372UA, RG372UAR HP Pavilion dv6150CA--RG367UA, RG367UAR HP Pavilion dv6150US--RG355UA, RG355UAR HP Pavilion dv6165CL--RG266UA, RG266UAR HP Pavilion dv6171CL--RG267UA, RG267UAR HP Pavilion dv6174CA--RG370UA, RG370UAR HP Pavilion dv6174cl--RG362UA, RG362UAR HP Pavilion dv6195xx--RQ878AS, RQ878ASR HP Pavilion dv6196xx--RP587AS HP Pavilion dv6197xx--RH285AS HP Pavilion DV6198XX--RH286AS HP Pavilion dv6200 CTO--RD862AV HP Pavilion dv6200 CTO--EZ796AV, EZ796AVR HP Pavilion dv6200 CTO--RK654AV HP Pavilion dv6233se--RP158UA, RP158UAR HP Pavilion dv6258se--RP168UA, RP168UAR HP Pavilion dv6338se--RV009UA, RV009UAR HP Pavilion dv6358se--RV220UA, RV220UAR HP Pavilion dv6400 CTO--RX945AV, RX950AV HP Pavilion dv6448se--GA448UA, GA448UAR HP Pavilion dv6458se--GA449UA, GA449UAR HP Pavilion dv6500t CTO--GT812AV, GT813AV HP Pavilion dv6500z CTO--GW772AV HP Pavilion dv6500z CTO--RS085AV HP Pavilion dv6568se--GA410UA, GA410UAR HP Pavilion dv6648se--GS803UA, GS803UAR HP Pavilion dv6660se--GS659UA, GS659UAR HP Pavilion dv6662se--GS800UA, GS800UAR HP Pavilion dv6700t CTO--KL090AV HP Pavilion dv6700t CTO--KT260AV HP Pavilion dv6700z CTO--GP349AV HP Pavilion dv6700z CTO--KR346AV HP Pavilion dv6701ax--KB179PA HP Pavilion dv6702ax--KB180PA HP Pavilion dv6703ax--KG614PA HP Pavilion dv6704ax--KG615PA HP Pavilion dv6704nr--KC313UA, KC313UAR HP Pavilion dv6705ax--KK819PA HP Pavilion dv6706ax--KK861PA HP Pavilion dv6707ax--KM798PA HP Pavilion dv6708ax--KM799PA HP Pavilion dv6709ax--KM814PA, KM814PAR HP Pavilion dv6710ax--KP129PA HP Pavilion dv6710ef--KM023EA, KM023EAR HP Pavilion dv6710ew--KM007EA, KM007EAR HP Pavilion dv6711ax--KP130PA HP Pavilion dv6713ca--KC316UA, KC316UAR HP Pavilion dv6720ew--KM008EA, KM008EAR HP Pavilion dv6720ez--KM019EA, KM019EAR HP Pavilion dv6730eo--KM009EA, KM009EAR HP Pavilion dv6732eo--KM018EA, KM018EAR HP Pavilion dv6737ez--KN043EA HP Pavilion dv6740eo--KM010EA, KM010EAR HP Pavilion dv6740er--KN041EA, KN041EAR HP Pavilion dv6740ew--KM017EA, KM017EAR HP Pavilion dv6742eo--KN038EA, KN038EAR HP Pavilion dv6744eo--KN040EA HP Pavilion dv6745et--KM021EA, KM021EAR HP Pavilion dv6746ca--KC321UA, KC321UAR HP Pavilion dv6750eo--KM011EA, KM011EAR HP Pavilion dv6750et--KM020EA, KM020EAR HP Pavilion dv6751eo--KN037EA, KN037EAR HP Pavilion dv6751xx--KE368AS HP Pavilion dv6753eo--KN039EA, KN039EAR HP Pavilion dv6765eg--KA076EA, KA076EAR HP Pavilion dv6768eg--KM004EA, KM004EAR HP Pavilion dv6770eg--KM003EA, KM003EAR HP Pavilion dv6770se--KC306UA, KC306UAR HP Pavilion dv6772nr--KC328UA, KC328UAR HP Pavilion dv6773eg--KM005EA, KM005EAR HP Pavilion dv6780se--KC413UA, KC413UAR HP Pavilion dv6802ax--KU847PA, KU847PAR HP Pavilion dv6803ax--KU848PA, KU848PAR HP Pavilion dv6820ea--KW103EA, KW103EAR HP Pavilion dv6823eo--KW108EAR HP Pavilion dv6829eo--KW109EAR HP Pavilion dv6840es--KW104EAR HP Pavilion dv6851xx--KV701AS HP Pavilion dv6864ca--KN840UA, KN840UAR HP Pavilion dv6870ca--KN830UA, KN830UAR HP Pavilion dv6875se--KN927UA, KN927UAR HP Pavilion dv6880se--KN926UA, KN926UAR HP Pavilion dv6918se Entertainment--FE828UA, FE828UAR HP Pavilion dv6940se Entertainment--FE820UA, FE820UAR HP Pavilion dv6958se Entertainment--FE831UA, FE831UAR
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYBOARD COMPAQ F500 F700 V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500 V6600 V6700 V6800
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + KEYBOARD HP Compaq Presario F500 F700 Series KEYBOARD HP Compaq Presario V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500 V6600 V6700 V6800 Series KEYBOARD COMPAQ F500 F700 V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500 V6600 V6700 V6800 KEYBOARD COMPAQ Presario F500 F700 V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500 V6600 V6700 V6800
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYBOARD LENOVO Y410 Y510 Y530 C460 C461 C462 C466 N440
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + KEYBOARD LENOVO Y410 Y510 Y530 C460 C461 C462 C466 N440 P/N :25-007696
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Compaq CQ42 Series HP-Compaq G42 Series
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Compaq CQ42 Series HP-Compaq G42 Series
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • KEYBOARD HP 6530S, 6730S, 6731S, 6535S, 6735S, 6531S
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + KEYBOARD HP 6530S, 6730S, 6731S, 6535S, 6735S, 6531S
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • IBM Lenovo IdeaPad G470 G470AH G470GH Z470 US KEYBOARD BLACK
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + IBM Lenovo IdeaPad G470 G470AH G470GH Z470 US KEYBOARD BLACK
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard for Dell Latitude D520 D530 PF236 NSK-D5K01 Notebook
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard for Dell Latitude D520 D530 PF236 NSK-D5K01 Notebook
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Inspiron 1318 1400 1410 1420 1425 1500 1520 1540
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard Dell Inspiron 1318 1400 1410 1420 1425 1500 1520 1540
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Inspiron 15R 3521 3537 5421 5521 5537 5535 Vostro 2521
  Giá bán: 390.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Dell Inspiron 15R 3521 3537 5421 5521 5537 5535 Vostro 2521
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Samsung N110 N130 N140 NC10 ND10 N108 laptop Black/White
  Giá bán: 380.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard Samsung N110 N130 N140 NC10 ND10 N108 NC10 NC 10 NC-10 NP-NC10 NP-N130 N140 laptop Black
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard SAMSUNG NC110 NC 110 NC110-A01 NC110-A04 NC110-A03NP-NC110 US Black
  Giá bán: 380.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard SAMSUNG NC110 NC 110 NC110-A01 NC110-A04 NC110-A03NP-NC110 US Black
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Insprion Mini 10 Mini 10v mini10v 1010 1011 USBlack
  Giá bán: 380.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard Dell Insprion Mini 10 Mini 10v mini10v 1010 1011 USBlack
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Gateway W350R W650 W650A W650i W6501 W350 W350A W350i US
  Giá bán: 420.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard Gateway W350R W650 W650A W650i W6501 W350 W350A W350i US
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Inspiron 14R N4010 N4030 N5030 M5030 5420 7420 Keyboard 1R28D n3010
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard Dell Inspiron 14R N4010 N4030 N5030 M5030 5420 7420 Keyboard 1R28D n3010
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Studio 1435,1535, 1536, 1537 DELL STUDIO 1555 1557 1558
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Keyboard Dell Studio 1435,1535, 1536, 1537 DELL STUDIO 1555 1557 1558
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Dell Inspiron 15R N5110 5110 Keyboard MP-10K73US-442 4DFCJ 04DFCJ
  Giá bán: 380.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Dell Inspiron 15R N5110 5110 Keyboard MP-10K73US-442 4DFCJ 04DFCJ
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Bàn phím HP ProBook 4530s 4730s 4535s US Keyboard
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím HP ProBook 4530s 4730s 4535s US Keyboard
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Bàn phím laptop Asus X451 X451CA X451MA X452 X452MD X452EP X452EA
  Giá bán: 450.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím laptop Asus X451 X451CA X451MA X452 X452MD X452EP X452EA
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • HP Compaq CQ43 CQ57 Q43 Pavilion G4-1000 G6-1000 HP 430 630 630s HP 431 435 631 635 636 455 655 430 431 630 630s 430 431 435 630 631 635 636 450 455 650 655 HP1000 HP2000
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + HP Compaq Presario CQ43 CQ57 Q43 Pavilion G4-1000 G6-1000 HP 430 630 630s HP 431 435 631 635 636 455 655 430 431 630 630s 430 431 435 630 631 635 636 450 455 650 655 HP1000 HP2000
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Sony SVE 11 Trắng
  350.000
  Keyboard Sony SVE 11 Trắng
  Còn hàng
  Keyboard Sony SVE 11 Trắng
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím Sony SVE-11 (White)
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy
 • Keyboard Asus S300C
  420.000
  Keyboard Asus S300C
  Còn hàng
  Keyboard Asus S300C
  Giá bán: 420.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bàn phím laptop ASUS Vivobook S300 S300C S300CA Keyboard
 • Keyboard Key Dell Inspiron 3420 V131 V2420 1550 N4110 N4050/ Dell VOSTRO 3450 V1440 V1450 1450 V131 N5040 N5050 XPS X501L x502L Dell VOSTRO 3450 V3450 V3550 3550 3350 1540 3460 3560 VOSTRO 1440 1445 1450 1540 1550 2420 XPS 15 L502X, 5520 N411Z 15 3520
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Key Dell Inspiron 3420 V131 V2420 1550 N4110 N4050/ Dell VOSTRO 3450 V1440 V1450 1450 V131 N5040 N5050 XPS X501L x502L Dell VOSTRO 3450 V3450 V3550 3550 3350 1540 3460 3560 VOSTRO 1440 1445 1450 1540 1550 2420 XPS 15 L502X, 5520 N411Z 15 3520
  Khuyến mại:
  Lắp lấy ngay trong vòng 5 phút. Các mã chưa tìm thấy trên site vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm được đúng mã máy

Sản phẩm đã xem

Chính sách giao hàng