• FAN CPU Cooler Master HYPER 212 LED TURBO RED
  849.000
  1.066.000 VND
  -21%
  FAN CPU Cooler Master HYPER 212 LED TURBO RED
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master HYPER 212 LED TURBO RED
  Giá bán: 849.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "IIntel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 120 x 60 x 160 mm"
 • FAN CPU Cooler Master HYPER 212 LED
  769.000
  988.000 VND
  -23%
  FAN CPU Cooler Master HYPER 212 LED
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master HYPER 212 LED
  Giá bán: 769.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 116 x 60 x 160 mm"
 • FAN CPU Cooler Master HYPER H410R
  469.000
  572.000 VND
  -19%
  FAN CPU Cooler Master HYPER H410R
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master HYPER H410R
  Giá bán: 469.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Size : 102 x 83.4 x 136mm "
 • FAN CPU Cooler Master XDREAM L 115
  210.000
  273.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master XDREAM L 115
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master XDREAM L 115
  Giá bán: 210.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Intel® LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156
 • FAN CPU Cooler Master XDREAM I117
  255.000
  331.500 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master XDREAM I117
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master XDREAM I117
  Giá bán: 255.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel Socket LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775
  + Size : 112.2 x 112.2 x 60.4 mm"
 • FAN CPU Cooler Master T2 MINI
  265.000
  344.500 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master T2 MINI
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master T2 MINI
  Giá bán: 265.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® Socket 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 85 x 45 x 117mm "
 • FAN CPU Cooler Master HYPER 212X
  880.000
  1.144.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master HYPER 212X
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master HYPER 212X
  Giá bán: 880.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  + AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 116 x 51 x 158 mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERAIR G 100M
  1.080.000
  1.404.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR G 100M
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR G 100M
  Giá bán: 1.080.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ /AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Size : 145 x 145 x 74.5 mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 410P
  830.000
  1.079.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 410P
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 410P
  Giá bán: 830.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Size : 102 x 83.4 x 136mm "
 • FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 610P
  1.370.000
  1.781.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 610P
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 610P
  Giá bán: 1.370.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Size : 122.3 x 112.8 x 166.5 mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 620P
  1.370.000
  1.781.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 620P
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 620P
  Giá bán: 1.370.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / socket
  +
  + Size : 116 x 110.1 x 158.4 mm
  + Heat pipe : Ø6 mm
  + Heat sink : 6 Heatpipes / CDC 2.0 / Aluminum Fins
  + "
 • FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 621P( TR4 )
  1.370.000
  1.781.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 621P( TR4 )
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR 621P( TR4 )
  Giá bán: 1.370.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Only for TR4
  +
  + Size : 116 x 110.1 x 158.4 mm
  + Heat pipe : Ø6 mm
  + Heat sink : 6 Heatpipes / CDC 2.0 / Aluminum Fins"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERAIR MA410M TUF Gaming Edition
  1.650.000
  2.145.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR MA410M TUF Gaming Edition
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERAIR MA410M TUF Gaming Edition
  Giá bán: 1.650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 111.8 x 130.9 x 165.1 mm
  + Heat pipe : Ø6 mm
  + Heat sink : 4 Heat Pipes / CDC 2.0 / Aluminum Fins"
 • FAN CPU Cooler Master D 92
  990.000
  1.287.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master D 92
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master D 92
  Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Size : 145 x 124.7 x 85 mm"
 • FAN CPU Cooler Master HYPER 612 VERSION 2
  1.030.000
  1.339.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master HYPER 612 VERSION 2
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master HYPER 612 VERSION 2
  Giá bán: 1.030.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 139 x 102 x 160.4 mm
  + "
 • FAN CPU Cooler Master LIQUID COOLING SEIDON 120V PLUS
  1.510.000
  1.963.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master LIQUID COOLING SEIDON 120V PLUS
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master LIQUID COOLING SEIDON 120V PLUS
  Giá bán: 1.510.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel LGA 2011-V3 / 2011 / 1366 / 1150 /1155 / 1156 /1151/ 775
  + AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2
  + Kích thước : 62 x 62 x 36.4 mm
  + Kích thước bộ tản nhiệt : 154 x 119 x 27 mm
  + Fan 12cm led
  + "
 • FAN CPU Cooler Master LIQUID COOLING SEIDON 240P
  1.560.000
  2.028.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master LIQUID COOLING SEIDON 240P
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master LIQUID COOLING SEIDON 240P
  Giá bán: 1.560.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel LGA 2011-V3/ 2011/1151/1150/1155/1156/1366/775
  + AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
  + Size : 62 x 62 x 36.4 mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID LITE 120
  1.250.000
  1.625.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID LITE 120
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID LITE 120
  Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Waterblock : 80.3 x 76 x 42.2mm
  + Radiator Dimension :157 x 119.6 x 27mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID LITE 240
  1.470.000
  1.911.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID LITE 240
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID LITE 240
  Giá bán: 1.470.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Waterblock : 80.3 x 76 x 42.2mm
  + Radiator Dimension :277 x 119.6 x 27mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID 240
  2.290.000
  2.977.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID 240
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID 240
  Giá bán: 2.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Radiator Dimension : 277 x 119.6 x 27 mm
  + Pump : 85.6 x 70 x 49 mm"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML120L RGB
  1.600.000
  2.080.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML120L RGB
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML120L RGB
  Giá bán: 1.600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Kích thước Radiator : 157 x 119.6 x 27mm (6.2 x 4.7 x 1.1"")
  + Kích thước Pump : 80.3 x 76 x 42.2 mm (3.2 x 3.0 x 1.7"")"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML240L RGB
  1.900.000
  2.470.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML240L RGB
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML240L RGB
  Giá bán: 1.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Kích thước Radiator : 277 x 119.6 x 27mm (10.9 x 4.7 x 1.1"")
  + Kích thước Pump : 80.3 x 76 x 42.2 mm (3.2 x 3.0 x 1.7"")"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML120R RGB
  2.490.000
  3.237.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML120R RGB
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML120R RGB
  Giá bán: 2.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Kích thước Radiator : 157 x 119.6 x 27mm (6.2 x 4.7 x 1.1"")
  + Kích thước Pump : 83.6 x 71.8 x 52.7 mm (3.3 x 2.8 x 2.1"")"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML240R RGB
  2.690.000
  3.497.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML240R RGB
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID ML240R RGB
  Giá bán: 2.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Kích thước Radiator : 277 x 119.6 x 27 mm (10.9 x 4.71 x 1.06"")
  + Kích thước Pump :83.6 x 71.8 x 52.7 mm (3.3 x 2.8 x 2.1"")"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID MAKER 240
  10.590.000
  13.767.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID MAKER 240
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID MAKER 240
  Giá bán: 10.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  +
  + AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  +
  + Kích thước Radiator : 280 x 124 x 29.2 mm (11 x 4.9 x 1.15"")
  + Kích thước Pump : 76 x 76 x 200 mm (3 x 3 x 7.9"")"
 • FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID MAKER 92
  3.390.000
  4.407.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID MAKER 92
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTERLIQUID MAKER 92
  Giá bán: 3.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3/ 2011/ 1151/ 1150/ 1155/ 1156 socket
  + "
 • FAN CPU Cooler Master MASTER AIR MAKER 8
  3.750.000
  4.875.000 VND
  -24%
  FAN CPU Cooler Master MASTER AIR MAKER 8
  Còn hàng
  FAN CPU Cooler Master MASTER AIR MAKER 8
  Giá bán: 3.750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + "Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket
  +
  + AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  + Size : 135 x 145 x 172 mm
  + 3D Vapor Chamber Base / 8 Heat Pipes / Aluminum Fins"
 • Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-G
  150.000
  260.000 VND
  -43%
  Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-G
  Còn hàng
  Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-G
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Thông số kỹ thuật
  + » Kích thước : 120mm x 25mm
  + » Tốc độ : 1100 +-10% RPM
  + » Led : Green
  + Yêu cầu hệ thống
  + Maindboard có 1 đầu nối quạt 4-pin hoạc 01 Rắc nguồn
 • Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-B
  150.000
  260.000 VND
  -43%
  Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-B
  Còn hàng
  Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-B
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Thông số kỹ thuật
  + » Kích thước : 120mm x 25mm
  + » Tốc độ : 1100 +-10% RPM
  + » Led : Blue
  + Yêu cầu hệ thống
  + Maindboard có 1 đầu nối quạt 4-pin hoạc 01 Rắc nguồn
 • Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-R
  150.000
  260.000 VND
  -43%
  Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-R
  Còn hàng
  Fan Case Gamemax Ring Force GMX-RF12-R
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Thông số kỹ thuật
  + » Kích thước : 120mm x 25mm
  + » Tốc độ : 1100 +-10% RPM
  + » Led : Đỏ
  + Yêu cầu hệ thống
  + Maindboard có 1 đầu nối quạt 4-pin hoạc 01 Rắc nguồn

Sản phẩm đã xem

Chính sách giao hàng
So sánh sản phẩm
Hãy chat với chúng tôi