• Gói lắp đặt Camera Nhà trẻ mẫu giáo
  Giá bán: 6.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trọn bộ bao gồm:
  + - 04 Camera (03 camera bán cầu, 01 camera ống thân hồng ngoại)
  + - 01 đầu ghi hình 04 kênh
  + - 01 ổ cứng HDD 500 GB ( lưu hình lên đến 20-25 ngày )
  + - 04 Nguồn DC 12v cho Camera
  + - 40 mét dây tín hiệu ( phát sinh thêm tính 7000đ/ mét )
  + - 08 Giắc BNC
  + - 01 Hostname xem trên internet
 • BỘ KIT 16 CAMERA ICAM DOME/THÂN 01
  Giá bán: 17.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 16 kênh AHD
  + 08 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 08 mắt Icam Thân hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 02 nguồn nguồn tổng 12V - 10A
  + 85 rắc BNC
  + 16 Rắc nguồn
 • BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME 02
  9.980.000
  BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME 02
  Còn hàng
  BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME 02
  Giá bán: 9.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 8 kênh
  + 08 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel
  + 08 nguồn Camera 12V
  + 25 rắc BNC
 • BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME 01
  8.850.000
  BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME 01
  Còn hàng
  BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME 01
  Giá bán: 8.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 8 kênh
  + 08 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 08 nguồn Camera 12V
  + 25 rắc BNC
 • BỘ KIT 2 CAMERA ICAM DOME 02
  3.690.000
  BỘ KIT 2 CAMERA ICAM DOME 02
  Còn hàng
  BỘ KIT 2 CAMERA ICAM DOME 02
  Giá bán: 3.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 02 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel
  + 02 nguồn Camera 12V
  + 05 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 2 CAMERA ICAM DOME 01 Full HD
  Giá bán: 3.390.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 02 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 02 nguồn Camera 12V
  + 05 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 2 CAMERA ICAM THÂN 01
  3.590.000
  BỘ KIT 2 CAMERA ICAM THÂN 01
  Còn hàng
  BỘ KIT 2 CAMERA ICAM THÂN 01
  Giá bán: 3.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 02 mắt Icam thân hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 02 nguồn Camera 12V
  + 05 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 2 CAMERA ICAM THÂN 02
  3.890.000
  BỘ KIT 2 CAMERA ICAM THÂN 02
  Còn hàng
  BỘ KIT 2 CAMERA ICAM THÂN 02
  Giá bán: 3.890.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 02 mắt Icam thân hồng ngoại 1.3 Megapixel
  + 02 nguồn Camera 12V
  + 05 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 4 CAMERA ICAM DOME 01
  4.990.000
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM DOME 01
  Còn hàng
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM DOME 01
  Giá bán: 4.990.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 04 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 04 nguồn Camera 12V
  + 10 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 4 CAMERA ICAM THÂN 02
  5.900.000
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM THÂN 02
  Còn hàng
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM THÂN 02
  Giá bán: 5.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 04 mắt Icam thân hồng ngoại 1.3 Megapixel
  + 04 nguồn Camera 12V
  + 10 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 4 CAMERA ICAM DOME 02
  5.600.000
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM DOME 02
  Còn hàng
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM DOME 02
  Giá bán: 5.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 04 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.3 Megapixel
  + 04 nguồn Camera 12V
  + 10 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • BỘ KIT 4 CAMERA ICAM THÂN 01
  5.680.000
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM THÂN 01
  Còn hàng
  BỘ KIT 4 CAMERA ICAM THÂN 01
  Giá bán: 5.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 4 kênh
  + 04 mắt Icam thân hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 04 nguồn Camera 12V
  + 10 rắc BNC
  Khuyến mại:
  Khuyến mãi cấu hình xem trên internet và thiết bị di động
 • Gói lắp đặt Camera cho Doanh nghiệp
  Giá bán: 13.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trọn bộ bao gồm:
  + - 08 Camera 800TVL (04 camera bán cầu, 04 camera ống thân hồng ngoại)
  + - 01 đầu ghi hình 08 kênh
  + - 01 ổ cứng HDD 1TB(1000 GB) (lưu hình lên đến 30-35 ngày )
  + - 08 Nguồn tổng 12v cho Camera
  + - 80 mét dây tín hiệu ( phát sinh thêm tính 7000đ/ mét )
  + - 16 Giắc BNC
  + - 01 Hostname xem trên internet
 • Gói lắp đặt Camera ICAM cho Gia đình
  Giá bán: 4.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trọn bộ bao gồm:
  + - 02 Camera (800TVL)
  + - 01 đầu ghi hình
  + - 01 ổ cứng HDD 500 GB ( lưu hình lên đến 30-35 ngày )
  + - 02 Nguồn DC 12v cho Camera
  + - 20 mét dây tín hiệu ( phát sinh thêm tính 7000đ/ mét )
  + - 04 Giắc BNC
  + - 01 Hostname xem trên internet
  + - Camera ICAM Made in Malaysia (thương hiệu USA)
 • BỘ KIT 8 CAMERA ICAM DOME/THÂN 01
  Giá bán: 9.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gói sản phẩn Camera ICAM chuẩn AHD đem lại hình ảnh rõ nhất Full HD
  + 01 đầu ghi 8 kênh
  + 04 mắt Icam Dome hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 04 mắt Icam Thân hồng ngoại 1.0 Megapixel
  + 08 nguồn Camera 12V (Hoạc nguồn tổng 10A)
  + 25 rắc BNC

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hãy chat với chúng tôi